Връзки с обществеността 

Връзките с обществеността са важни за всяка компания или личност, желаеща да бъде успешна в постоянно променящата се и динамична среда на обществения и бизнес живот. 

Целта на NewEvents Vision е да създава и подпомага отлична комуникационна среда за своите клиенти. Ние работим с индивидуален подход, базиран на нашия опит и познания за информационната среда, бизнес климата, уповавайки се на желанията и ценности на нашите клиенти. 

Изграждаме за вас програма и стратегия, която ще помогне в развитието на Вашия бизнес, осведомеността за марката Ви и Вашата репутация. NewEvents Vision работи в насоките на корпоративен и личен PR, където се стремим да постигнем дългосрочните комуникационни цели на клиента, чрез правилно позициониране на марката/ личността, менажиране на образ и присъствие в публичното пространство, кризисен PR мениджмънт. Това е възможно благодарение на тесните контакти на NewEvents Vision с представители от всички сфери на публичната комуникация: печатни и електронни медии, рекламни агенции, издателства, ключови фигури в сферата на културата и бизнеса. 

С опита на NewEvents Vision в дигиталните и социални медии, нашите клиенти изграждат стабилни общности от последователи, адекватно присъствие в дигиталната среда и отлична онлайн репутация. Ние създаваме правилната комуникационна стратегия, използваме социалните медии професионалното и умело, като ги превръщаме в канал за реализиране на печеливши PR инициативи на нашите клиенти. 

Свържете се с нас за повече информация относно услугите, които предоставя NewEvents Vision в сферата на връзките с обществеността.

Клиентите за нас